Wiemy, jakie ważne punkty Krakowa mija dzisiaj Wisła, wystarczy przejść się bulwarami, rozejrzeć dookoła – Podgórze, Kazimierz, Skałka, Wawel, Salwator. Czy zastanawialiście się, jak wyglądało to w przeszłości? Jak była ukształtowana miejska sieć rzek, jak wykorzystywano ją w codziennym życiu? Pierwsze historyczne wzmianki o mieście pojawiają się już w 965–966 roku, ale przybycie człowieka na tereny współczesnego Krakowa i okolic datuje się już 120 tys. temu. Specyfika ukształtowania terenu oraz jego bogactwo zachęcały coraz większe grupy ludzi do osiedlania się. Żyzne gleby, lasy obfitujące w dziką zwierzynę, bliski dostęp do rzek, a zatem do wody pitnej, liczne bagna chroniące przed wrogiem, bród na Wiśle w okolicach obecnej kładki Bernatka, przebiegający w tym miejscu około 400 r. p.n.e. znaczący szlak bursztynowy.