Hodegetria to rodzaj obrazu kultowego, pochodzącego z Bizancjum. Pierwowzór znajdował się niegdyś w Konstantynopolu. Nie zachował się co prawda do naszych czasów, jednak przetrwał w licznych kopiach w sztuce Wschodu, przejęty z czasem także przez religijną kulturę Zachodu. W Krakowie prawdopodobnie jeszcze w XIV wieku powstał wariant nawiązujący do przedstawienia tego typu jedynie w kompozycji ukazującej Marię w półpostaci, która prawą ręką wskazuje na błogosławiące jej Dzieciątko siedzące na jej lewej ręce, a jednocześnie wykonuje ku niemu gest wstawiennictwa. Styl tych obrazów ujęty jest jednak w konwencji sztuki gotyckiej, co świadczy o narodzinach tego typu przedstawień nie na Wschodzie, lecz na Zachodzie ‒ i to najprawdopodobniej właśnie w Krakowie. Nie wiemy, z czyjej inicjatywy te obrazy powstały, wiemy jednak, że zdobyły niegdyś wielką popularność, która trwa do dziś.

Aby obejrzeć wszystkie powstałe przez stulecia i zachowane do dziś Hodegetrie tego typu, należałoby udać się na kilkutygodniową podróż po całej Polsce. Jednak kilka z nich, i to tych najstarszych, można spotkać na Starówce Krakowa, wewnątrz średniowiecznego obrębu murów miasta.

Zapraszamy na krótki spacer, który ‒ jak zazwyczaj w tym królewskim mieście ‒ przeniesie nas w czasy minione, tym razem aż do piętnastego stulecia.

Wykorzystane w tekście reprodukcje obrazów pochodzą z wydawnictwa wielotomowego, wydanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie pod zbiorczym tytułem Hodegetrie krakowskie, red. Małgorzata Schuster-Gawłowska i Marta Lempart-Geratowska. Prolegomena (2014), tom I (2015), tom II (2017).