Podobno żył na przełomie III i IV wieku. Podobno urodził się w Patarze w greckiej Anatolii (obecnie to tereny Turcji) i był tam biskupem Miry. Podobno pomagał ludziom, czyniąc wiele cudów. Podobno pomógł trzem siostrom, córkom swojego sąsiada, zdobyć posag, dzięki czemu nie trafiły na ulicę. Podobno modlitwą uratował trzech młodzieńców przed utonięciem na morzu podczas burzy. Podobno, podobno…

Czy św. Mikołaj rzeczywiście istniał? Snujemy domysły, bo brakuje nam udokumentowanych faktów. Jednak historia jego życia jest chyba najbardziej utrwalona i rozpowszechniona spośród wszystkich żywotów świętych chrześcijańskich. Co więcej, dziś Mikołaja znają nie tylko chrześcijanie, choć może wyobrażenia o nim, które funkcjonują w świecie, różnią się od tych dawnych.

Może warto zatem poszukać śladów oddziaływania mikołajowej legendy w Krakowie? Na wycieczkę po mieście proponujemy wybrać się o każdej porze roku, nie tylko w grudniu, kiedy przypada w kalendarzu wspomnienie św. Mikołaja.