W dawnych czasach zamiast numerów kamienic używano godeł – poszczególne kamienice miały przypisane sobie przedstawienia, najczęściej były to rzeźby zdobiące fasadę. Wiele z nich to przedstawienia zwierząt, które miały różne symboliczne znaczenia.

W średniowieczu popularne były księgi o zwierzętach, nazywane bestiariuszami albo bestiariami. Zawierały one opisy zwierząt realnych i fantastycznych, informacje o ich zachowaniu oraz interpretacje w kontekście moralnym i religijnym. Głównym źródłem średniowiecznych bestiariuszy był tekst zwany Fizjologusem, pochodzący z II lub III wieku, stanowiący kompilację starożytnych dzieł dotyczących historii naturalnej (na przykład autorstwa Arystotelesa oraz Pliniusza Starszego), w połączeniu z pismami myślicieli wczesnochrześcijańskich.