Historia obecności Żydów na ziemiach polskich ciągle jest historią kłopotliwą. Kłopotliwe bywało wspólne życie, jeszcze bardziej kłopotliwa jest żydowska nieobecność. Kłopotem jest często odpowiedź na pytanie: kim Żydzi właściwie byli? Czy wiemy, kim są dziś?

Wycieczka w okolice Tarnowa śladami obecności żydowskich mieszkańców jest zaproszeniem do poznania ich historii i kultury, dziejów relacji sąsiedzkich, ale też do zmierzenia się z uderzającą nieobecnością i „oswojenia pamięci” o brutalnie zamordowanych.