Do II wojny światowej na terenach Sądecczyzny, podobnie jak w innych regionach Polski, mieszkali obok siebie ludzie o różnym pochodzeniu, kulturze, mówiący innymi językami. Jednym z najważniejszych wyróżników była religia. Żyli tu katolicy, grekokatolicy, prawosławni, protestanci i Żydzi. Wraz z kataklizmem wojennym ten świat się skończył. Skansen w Nowym Sączu przywołuje dawny krajobraz wsi sądeckiej w całym jej bogactwie i różnorodności. O religijności mieszkańców wsi przypominają tu trzy świątynie — kościoły rzymskokatolicki i protestancki oraz cerkiew greckokatolicka. Wielości wyznań w codziennym życiu towarzyszyły magiczne, quasi-religijne obrzędy. Uważnie zwiedzając skansen, możemy też znaleźć tajemne znaki i ślady magicznych rytuałów. To pokazuje, jak ludzie łączyli religię z magią, by jeszcze skuteczniej chronić się przed nadprzyrodzonymi i naturalnymi zagrożeniami.

Zapraszamy na tematyczną wycieczkę po Sądeckim Parku Etnograficznym opracowaną w ramach projektu Skansenova. W wyprawie pomocna będzie mapa i aplikacja, którą można pobrać na stronie projektu.