Ciężkowice to malowniczo położone na wzgórzu miasto o ciekawej architekturze, tradycji jak również nieocenionych walorach przyrodniczych znajdujących się w jego sąsiedztwie.

Pierwszej lokacji miasta na prawie magdeburskim dokonał w 1348 r. król Kazimierz III Wielki. Średniowieczny rodowód miasta na stałe został wpisany zarówno w układ urbanistyczny rynku, jak i okolicznych ulic. Przez Ciężkowice biegły średniowieczne szlaki handlowe z Węgier, w mieście odbywał się cotygodniowy jarmark, na którym handlowano solą, nabiałem, zwierzętami, wyrobami rzemiosła tkackiego i sukienniczego.

W okresie zaborów i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Ciężkowice stopniowo podupadały, w 1934 r. straciły status miasta i przez 64 lata istniały jako wieś. W 1998 r. w 650 rocznicę uzyskania praw lokacyjnych Ciężkowice odzyskały prawa miejskie. W pobliżu miasta znajduje się rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto” z grupami piaskowcowych skał, które przybrały osobliwe formy. Proponowana wycieczka* łączy w sobie walory kulturowe i przyrodnicze tego niezwykłego miasta.

*Broszurę z trasą wycieczki można pobrać w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1 A, 31-227 Kraków.

Zdjęcia: Tomasz Gawlik, Krzysztof Musiał, Dawid Zarywski