Nikogo nie trzeba przekonywać, że Kraków jest miastem poetów. To tutaj dużą część życia spędzili laureaci Nagrody Nobla Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, mieszkali wybitni przedstawiciele poezji jidysz Zuzanna Ginczanka i Mordechaj Gebirtig, rozwijali swoje rewolucyjne hasła awangardziści z Tadeuszem Peiperem. Warto wybrać się na spacer ich śladami i poznać miejsca, w których tworzyli.