Wiślana Trasa Rowerowa to ogólnopolski projekt, na którego ukończenie czeka wielu amatorów kolarstwa. Ten długodystansowy szlak rowerowy pozwoli cyklistom swobodnie przemieszczać się wzdłuż największej polskiej rzeki, od jej źródła w górach do ujścia w Bałtyku.

Będzie to druga po Green Velo trasa rowerowa łącząca północ z południem kraju. Podobne szlaki rowerowe funkcjonują w innych państwach, a najlepszym tego przykładem jest położony u naszych sąsiadów szlak rowerowy wzdłuż Odry.

Małopolski etap WTR jest już właściwie ukończony, a o naszych wrażeniach ze wschodniego odcinka można przeczytać tutaj. Zachodnia część szlaku z Jawiszowic do Krakowa została wytyczona podobnie jak odcinek wschodni, to jest wzdłuż wałów przeciwpowodziowych Wisły, co pozwoliło na odizolowanie go od ruchliwych dróg i nadanie rekreacyjnego charakteru.