Dolina Dłubni, zwana niekiedy Doliną Młynów, w większości swojego przebiegu położona jest na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego*, stanowiąc jego oś i jedną z głównych atrakcji przyrodniczych. Na terenie Parku znajduje się wiele źródeł, wśród których do najciekawszych można zaliczyć źródło „Jordan”, „Strusi” i „Hydrygrafów”.

Nieodłącznym elementem krajobrazu Doliny Dłubni od wieków były młyny wodne. Pierwsze młyny budowane były już w XV wieku przez mogilskich cystersów, a w kolejnych stuleciach pojawiły się w większości naddłubniańskich wsi. Wiele z nich zachowało się do dnia dzisiejszego (m.in. w Raciborowicach, Wilczkowicach, Iwanowicach czy Małyszycach). Obszar Parku wyróżnia również duża ilość zabytków – przede wszystkich dworków szlacheckich otoczonych parkami i kościołów. Proponowana trasa rowerowa pozwala obejrzeć wybrane atrakcje o charakterze zarówno kulturowym, jak i przyrodniczym.

Zdjęcia: Teresa Ścisłowicz, Piotr Dmytrowski

*Broszurę z trasą wycieczki można pobrać w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1 A, 31-227 Kraków.