Dolina Dłubni to wciąż mało znane miejsce wśród turystów jednak oferujące odwiedzającym wachlarz różnorodnych walorów przyrodniczych i kulturowych. Główną oś Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego tworzy rzeka Dłubnia, wzdłuż której skupiają się główne atrakcje.

Nietypowym, niespotykanych w innych miejscach walorem jest nagromadzenie młynów, tworzące swoisty krajobraz młynny. Niestety tylko część z nich jest w dobrym stanie. Oprócz wspomnianych młynów, warto zwrócić uwagę na malownicze źródła, których nie sposób nie odwiedzić będąc w okolicy. Podobnie jak w innych dolinach jurajskich można obserwować liczne ostańce skalne. Do ciekawych zabytków kulturowych należy stary cmentarz w Imbramowicach oraz grodzisko związane z formowaniem się państwa Wiślan.

Trasa wycieczki prowadzi do najbardziej atrakcyjnych miejsc położnych w górnej części Doliny Dłubni. Podążając wzdłuż proponowanej trasy, odwiedzimy zarówno obiekty przyrodnicze jak i kulturowe Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.*

 

*Broszurę z trasą wycieczki można pobrać w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1 A, 31-227 Kraków.