Dolina Będkowska to jedna z najdłuższych i najbardziej malowniczych jurajskich dolin wchodząca w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Dolina jest jednym z ulubionych rejonów wspinaczkowych na Jurze. W pogodnie dni, wapienne skały oblegane są przez wspinaczy.

Dolina Będkowska jest świetnym przykładem doliny krasowej z licznymi formami krasowymi, takimi jak: jaskinie, wychodnie skalne, wywierzyska i wodospady. Spacerując nią można zapoznać się
z typowym jurajskim krajobrazem. W górnej części doliny znajduje się kilka ciekawych jaskiń. Szczególnie warta odwiedzenia jest mniejsza jaskinia – Łabajowa oraz  udostępniona do zwiedzania – Jaskinia Nietoperzowa, którą można zwiedzać z przewodnikiem. Znajdują się one poza trasą prezentowanej wycieczki.*

*Broszurę z trasą wycieczki można pobrać w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1 A, 31-227 Kraków.