Pustynia Błędowska to miejsce wyjątkowe, nie tylko na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, ale również całego kraju. Do jej powstania przyczyniła się przede wszystkim działalność człowieka, a także specyficzna budowa geologiczna terenu.

W średniowieczu, na potrzeby rozwijającego się w Olkuszu górnictwa i hutnictwa, wycinano okoliczne lasy. Intensywne wycinki spowodowały odsłonięcie piasków, nagromadzonych w okresach występowania zlodowaceń. Działalność wiatru, na tak przygotowanym przez człowieka gruncie, powoli doprowadziła do powstania pustyni. Po zaprzestaniu wycinki rozpoczął się proces naturalnej sukcesji. Dodatkowo w latach powojennych zalesiano zachodnią i południową część pustyni. Obecnie realizowane są projekty mające na celu jej odlesienia. Przez Pustynię Błędowską przepływa Biała Przemsza, dzieląc jej obszar na dwie części, północną i południową. Część północną zajmuje poligon wojskowy. Przez część południową przebiegają liczne trakty i szlaki turystyczne, a także ścieżki edukacyjne.

*Broszurę z trasą wycieczki można pobrać w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1 A, 31-227 Kraków.

Zdjęcia: Tereas Ścisłowicz, Tomasz Trulka