Zapraszamy na bliższe spotkanie z Puszczą Dulowską, jej bogactwem przyrodniczym oraz okolicznymi atrakcjami. Puszcza ma powierzchnię ponad 20 hektarów i jest pozostałością  po prastarej, średniowiecznej puszczy, rozciągającej się od Krakowa aż po Przemszę.

Część południowa jest podmokła, znajdziemy tu bór bagienny i olchowe lasy, na północy natomiast przeważają brzoza brodawkowata i sosna zwyczajna, a to ze względu na suchą i piaszczystą glebę. Co charakterystyczne, pośród typowo leśnych drzew można znaleźć… jabłoń domową, co świadczy o synantropizacji lasu. Zapytacie, co oznacza ten termin? To przystosowanie się roślin i zwierząt do życia w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka oraz przemiany zachodzące w środowisku w efekcie ludzkiej działalności. 

Potok Chechło ma swoje źródła w Puszczy Dulowskiej, a wpada do Wisły niedaleko Wygiełzowa, w Mętkowie (o którym możecie się dowiedzieć więcej z trasy Nadwiślański odpoczynek). Jego bieg wyznacza granicę pomiędzy Wyżyną Śląską a Wyżyną Krakowsko-Częstochowską. W opowieści o Puszczy na szczególną uwagę zasługuje niemałe siedlisko bobra europejskiego, liczące obecnie 40 osobników, sprowadzonych nad potok Chechło w 1985 r., a także, co może wywołać u niektórych zaskoczenie, zamieszkujące te tereny łosie, które przywędrowały tu w latach 60. ubiegłego wieku.