Aleksandrowice to podkrakowska wieś położona na zachód od Balic, na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego*. Oprócz wyjątkowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, posiada ciekawą i bogatą historię. Badania archeologiczne, prowadzone w związku z budową autostrady A4, ujawniły na tym terenie ślady osadnictwa, sięgające czasów neolitycznych. Choć pierwsza pisana wzmianka o Aleksandrowicach pochodzi z 1401 roku, prawdopodobnie już w czasach wczesnopiastowskich była wsią rycerską, związaną z rodem Toporczyków. Począwszy od II poł. XV wieku majątek często zmieniał właścicieli. Pod koniec XIX wieku dawny aleksandrowicki dwór został rozebrany, a na jego miejscu książę Dominik Radziwiłł postawił nową rezydencję, istniejącą do dziś. Obecna zabudowa Aleksandrowic wpisuje się w dawne założenia dworsko parkowe. Podczas wędrówki przez malowniczo położoną wieś można zobaczyć wiele zabytkowych budynków z przełomu XIX i XX wieku. Efekty wysiłków mieszkańców związanych z rewitalizacją wsi w ostatnich latach, przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Doliny Aleksandrowickiej.

Przez najciekawsze zakątki Doliny Aleksandrowickiej prowadzi ścieżka spacerowo-edukacyjna o długości ok. 2,5 km. Jest to stosunkowo krótka i niewymagająca trasa, idealna dla rodzin z dziećmi, poszukujących pomysłu na spędzenie spokojnego popołudnia na łonie natury.

*Broszurę z trasą wycieczki można pobrać w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1 A, 31-227 Kraków.