Skansen w Wygiełzowie, malowniczo położony u stóp wzgórza z ruinami średniowiecznego zamku Lipowiec, poświęcony jest kulturze ludowej Krakowiaków Zachodnich — grupy etnograficznej zamieszkującej żyzne ziemie leżące na zachód od Krakowa. Zabytkowe obiekty rozmieszczone w kilku sektorach: wiejskim, małomiasteczkowym, sakralnym i dworskim oraz ich wyposażenie dobrze pokazują, jak zróżnicowana była struktura społeczna XIX-wiecznej wsi. O tym, w którym jej miejscu znalazł się człowiek i jakie role przyszło mu w związku z tym pełnić, decydowało urodzenie. Status społeczny wynikał z majątku i płci, które determinowały w zasadzie całe życie członków wiejskiej wspólnoty. Spośród eksponatów wybraliśmy te, które nie tylko opowiadają o rozwarstwieniu ekonomicznym i klasowym, ale także o tym, jak różne i jednocześnie mocno określone były światy kobiet i mężczyzn, oraz o miejscach, obowiązkach i zadaniach, które do nich tradycyjnie przynależały.

Zapraszamy na tematyczną wycieczkę po Skansenie w Wygiełzowie opracowaną w ramach projektu Skansenova. W wyprawie pomocna będzie mapa i aplikacja, którą można pobrać na stronie projektu.