Etnografia to nauka opisująca tradycyjną kulturę różnych ludów. Etnografowie gromadzą i badają jej artefakty, czyli przejawy materialne i niematerialne, takie jak: budynki, przedmioty codziennego użytku, narzędzia gospodarskie, stroje, ale też pieśni, legendy, wierzenia, zwyczaje czy przesądy. Dzięki ich pracy mamy więc możliwość wglądu w świat, który zanika albo już odszedł do historii, a stanowi nasze dziedzictwo — odczytania jego znaczeń czy zrozumienia opisujących go słów. Skansen w Szymbarku opowiada o kulturze materialnej, społecznej i duchowej Pogórzan Gorlickich (zaliczanych do Pogórzan Zachodnich) z przełomu XIX i XX wieku.

Pogórzanie jako grupa etnograficzna o charakterze przejściowym pomiędzy góralami karpackimi a ludnością nizinną Małopolski zostali wyodrębnieni w 1935 roku przez regionalistę Adama Wójcika. Nadał im nazwę od terenów, które zamieszkiwali, czyli Pogórza Karpackiego. My w skansenie w Szymbarku postanowiliśmy zaś przyjrzeć się zjawiskom, procesom i ludziom kształtującym naszą wiedzę i wyobrażenia na temat Pogórzan.

Zapraszamy na tematyczną wycieczkę po Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku opracowaną w ramach projektu Skansenova. W wyprawie pomocna będzie mapa i aplikacja, którą można pobrać na stronie projektu.