Wydawać by się mogło, że życie i wygląd dawnej wsi nie zmieniało się przez wieki. Nie ominęły jej jednak gwałtowne przemiany. Łemkowska wieś Łosie przeobraziła się na skutek narodzin przemysłu naftowego. Jej mieszkańcy wykorzystali szansę — wzbogacili się na handlu produktami ropopochodnymi. To z kolei wpłynęło na ich styl życia. Od setek lat mieszkańcy Łosia wyrabiali dziegieć drzewny i maź, niezbędne w każdym gospodarstwie domowym. Smarowano nimi osie drewnianych kół wozów (tzw. kołomaź, smar wozowy) oraz skrzypiące sprzęty domowe. Służyły też w medycynie ludowej. Rozkwit przemysłu naftowego pod koniec XIX wieku przyczynił się do zwiększenia asortymentu produktów ropopochodnych i rozwoju handlu międzynarodowego. Każdego roku maziarze z Łosia wyruszali na szlaki handlowe sięgające do Rygi na północy, Kolożwaru (dziś Kluż-Napoka) na południu, Brna na zachodzie i Odessy na wschodzie. Zaczęli budować okazałe domy, a tradycyjne łemkowskie stroje coraz częściej zamieniali na nowoczesne kreacje.

Zapraszamy na tematyczną wycieczkę po Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu opracowaną w ramach projektu Skansenova. W wyprawie pomocna będzie mapa i aplikacja, którą można pobrać na stronie projektu.