Czy odwiedzając nieznany region, zastanawiacie się, jak lokalna ludność żyła w przeszłości? Niniejsza trasa uchyli rąbka tajemnicy z życia łemkowskiej wsi 100 lat temu, a także przybliży tradycyjne rzemiosła z regionu, jakim jest Beskid Niski.

Beskid Niski to malownicze pasmo górskie położone w południowo-wschodniej Polsce na granicy województw małopolskiego oraz podkarpackiego. Łemkowie są miejscową ludnością, która zamieszkiwała od XV wieku te tereny, jednak na skutek podjętej przez władze PRL wysiedleńczej akcji „Wisła” w latach 1947–50 obecnie bardzo niewielu Łemków żyje na tych ziemiach – powrócili tylko nieliczni.

Proponowane obiekty łączy nie tylko pamięć o przeszłości i praktykowanych wówczas rzemiosłach, ale także usytuowanie u stóp Magury Małastowskiej.

Wyruszamy z Gorlic w stronę granicy ze Słowacją w Koniecznej. Ale zanim dotrzemy pod Magurę (jedną z wielu w tym rejonie), nie zapomnijmy zawitać do Bartnego, gdzie poznamy dzieje rzemiosła, które szeroko rozsławiło tę wieś.