Założony u podnóża zamku skansen w Dobczycach chroni pamięć o dawnych mieszkańcach ziem dobczyckiej i myślenickiej. Nas najbardziej zainteresowały przedmioty, które oprócz pełnienia praktycznej funkcji towarzyszyły ludziom w chwilach życiowych przełomów. Niekiedy zwykłe rzeczy i na pozór codzienne czynności pomagają nam zmierzyć się z ważnymi zmianami w życiu. W skansenie w Dobczycach możemy zobaczyć, jakie tradycje towarzyszyły dawniej mieszkańcom okolicznych wsi od narodzin aż do śmierci.

Zapraszamy na tematyczną wycieczkę po skansenie w Dobczycach opracowaną w ramach projektu Skansenova. W wyprawie pomocna będzie mapa i aplikacja, którą można pobrać na stronie projektu.