Uchylając drzwi do chałupy w Sidzinie, wchodzimy nie tylko do przeszłości, ale też do świata działającego na innych zasadach. Dawny chłopski świat był pełen cudów, zagadkowych zjawisk. W wyobraźni ludowej funkcjonowało wiele fantastycznych postaci, których istnienie było między innymi wyjaśnieniem zjawisk przyrody. Współżycie z nimi wymagało wielu działań magicznych. Dzwonienie w wieży loretańskiej służyło chwale Bożej, umożliwiało także nawiązanie kontaktu z płanetnikiem, który hałasował „burzowymi łańcuchami”. A wędrowiec zagubiony pomiędzy wioskami mógł na tutejszych bagnach i uroczyskach spotkać tajemnicze zjawy. Skansen w Sidzinie uchyla drzwi do zaczarowanego chłopskiego świata pod Babią Górą.

Zapraszamy na tematyczną wycieczkę po Skansenie w Sidzinie opracowaną w ramach projektu Skansenova. W wyprawie pomocna będzie mapa i aplikacja, którą można pobrać na stronie projektu.