Bobrek to niewielka wieś pod Oświęcimiem, położona w dolinie rzeki Wisły. Tereny te stanowią pogranicze Małopolski i Śląska. We wczesnym średniowieczu prawdopodobnie były słabo zaludnione, a ich głównymi mieszkańcami były bobry, od których zapewne wzięła się nazwa miejscowości.

W XIII wieku bobry i ich żeremie były otoczone szczególną troską przez urzędników zwanych custodes castorum, co dosłownie oznacza „strażników bobrów”. Prawdopodobnie to właśnie oni byli pierwszymi osadnikami na tym terenie.

Spacer po Bobrku pozwoli nie tylko poobcować z przyrodą – choć spotkanie z bobrem nie jest już tak pewne jak kiedyś – ale także obejrzeć zabytki wypełnione ciekawymi opowieściami.