Międzywojenni awangardowi pisarze i artyści upodobali sobie krakowskie stare miasto. Tutaj spędzali czas na burzliwych rozmowach w zgiełku kawiarń, redagowali nowatorskie publikacje i toczyli boje – nieraz całkiem dosłownie! – z bardziej zachowawczymi kolegami. Spacer na pozór dobrze znanymi uliczkami Krakowa pozwoli nam odkryć ich zapominane oblicze.