Poznając nowe miejsca, warto skorzystać z pomocy lokalnego przewodnika lub przeczytać kilka dostępnych informacji. Można też przyjrzeć się… roślinom, które uważnemu obserwatorowi powiedzą znacznie więcej, niż można by się spodziewać. Szczególnie w terenach cennych przyrodniczo warto skorzystać z tych cichych, ale bardzo uważnych strażników historii. Zapraszam do wędrówki po Magurskim Parku Narodowym, podczas której naszymi przewodnikami będą napotkane rośliny. Jakie historie nam opowiedzą?