We wschodniej części Małopolski znajduje się Magurski Park Narodowy, a w zasadzie jego część, ponieważ reszta obszaru położona jest w województwie podkarpackim. Obszary chronione tej rangi obejmują najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Polski. Przyroda chroniona jest w nich jako całość, a więc troską objęte są wszystkie zwierzęta, rośliny i grzyby, ale również środowisko geologiczne. I o ile dosyć łatwo nam docenić urok świata ożywionego i zrozumieć potrzebę jego zachowania, o tyle do skał mamy stosunek co najwyżej neutralny i nie zachwycają nas niepozorne kamienie. Czy naprawdę są czymś, co może mieć dla nas jakiekolwiek znaczenie? Czy martwe kamienie mogą w nas coś obudzić? Sprawdźmy zatem!