Miejsca

Zamkowa Skała

Zamkowa Skała, zwana także Zamczyskiem, jest jednym z bardziej charakterystycznych elementów Doliny Kluczwody.

Zobacz

Granica zaborów

Przechodząc przez niewielką kładkę nad potokiem Kluczwoda, która zlokalizowana jest za parkingiem, warto na chwilę zatrzymać się ze względu na pewną ciekawostkę historyczną.

Zobacz

Źródło Jordan

Jedno z najpiękniejszych źródeł na terenie doliny Dłubni, o niezwykle przejrzystej wodzie.

Zobacz

Rzeka Dłubnia

Ma dosyć kręte koryto, szczególnie malownicze na odcinku między Wilczkowicami a Iwanowicami.

Zobacz

Młyn w Małyszycach

Jeden z wielu młynów, które niegdyś ciągnęły się wzdłuż Dłubni. Położony jest pomiędzy głównym korytem rzeki a prawobrzeżną młynówką.

Zobacz

Kościół św. Mikołaja w Wysocicach

Romański kościół w Wysocicach stanowi pewnego rodzaju unikat. Ufundowany na przełomie XII i XIII wieku, do dnia dzisiejszego praktycznie niewiele się zmienił i zachował swoją pierwotną postać.

Zobacz

Krajobraz parku

Ciekawa i różnorodna budowa geologiczna niewielkiego Rudniańskiego Parku Krajobrazowego rzutuje na jego specyficzny krajobraz.

Zobacz

Grąd

Dla podszycia charakterystyczne są gatunki takie jak leszczyna i dereń świdwa, a w runie leśnym spotyka się m.in. przylaszczkę pospolitą, gajowca żółtego czy fiołka leśnego.

Zobacz
Zobacz więcej