Miejsca

Ropa naftowa z Łosia

Po tym, jak lwowscy aptekarze Ignacy Łukasiewicz i Jan Zeh w 1853 r. opracowali sposób destylacji i sprzedaży nafty, w Galicji zaczęła się gorączka naftowa.

Zobacz

Gałka smolna

Bez tej czarnej kuli, czyli gałki smolnej, nie mógł się obejść żaden solidny szewc ani rymarz.

Zobacz

Dom z Łosia – fotografia

Symbolem zamożności lokalnej elity handlowej łosiańskich rodzin stały się okazałe domy rodzinne, pod którymi parkowały podróżne wozy.

Zobacz
Zobacz więcej