Miejsca

Salon i piwnica. Pałac pod Baranami

W pałacu Pod Baranami często można było zobaczyć występującego w sztukach teatralnych samego właściciela domu, hrabiego Artura Potockiego, syna Jana, autora słynnej powieści Rękopis znaleziony w Saragossie.

Zobacz

Rezerwat przyrody „Bukowica”

Rezerwat został utworzony na terenie wzgórza Bukowica (wysokość do ok. 360 m n.p.m.), stanowiącego – podobnie jak wzgórze Lipowiec – element Garbu Tenczyńskiego.

Zobacz

Punkt widokowy

Spoglądając z wieży na północ dostrzeżemy obszar tzw. Rowu Krzeszowickiego, zaś na południe fragment Doliny Górnej Wisły.

Zobacz

Zamek Lipowiec

Historia lipowieckiego zamku sięga średniowiecza. Zakupiony przez biskupa Jana Prandotę zamek, od XIII do XVIII wieku pozostawał we własności biskupstwa krakowskiego.

Zobacz

Rezerwat przyrody „Lipowiec”

W zdecydowanej większości teren rezerwatu pokrywa las – tzw. żyzna buczyna karpacka. Do rzadkich gatunków roślin, występujących w rezerwacie należą m.in. lilia złotogłów, buławnik czerwony i kruszczyk drobnolistny.

Zobacz

Dwór z Drogini

Podobnie jak w przypadku dawnej wsi, tak i w wygiełzowskim skansenie, w pewnym oddaleniu od zabudowań wiejskich stoi dwór. Został przeniesiony z Drogini koło Dobczyc.

Zobacz

Budownictwo Krakowiaków Zachodnich

Wygiełzowski skansen oddaje specyfikę dawnej podkrakowskiej wsi i prezentuje bogatą i ciekawą kulturę Krakowiaków Zachodnich, wyróżniających się m.in. charakterystycznym strojem odświętnym.

Zobacz

Skamieniałości

Około 160 milionów lat temu, w okresie górnej jury, większa część terytorium dzisiejszej Polski znajdowała się pod wodą. W płytkim, ciepłym morzu żyły organizmy, które dziś znamy jedynie ze skamieniałości.

Zobacz

Kamieniołom wapieni

W nieczynnym kamieniołomie, zlokalizowanym na stoku góry, zobaczyć możemy wyraźny profil wapieni górnojurajskich. Charakteryzują się one dużą ilością skamieniałości – przede wszystkim amonitów...

Zobacz
Zobacz więcej