Miejsca

Kapliczka na drugim piętrze

Niektóre z kapliczek miały pokazywać miejsca zagrożone powodzią. Inne mówiły o niedalekich epidemiach lub chroniły przed nimi, nazywano je morowymi krzyżami.

Zobacz

Kuźnia

Wystarczyła zbłąkana iskra, żeby powstał pożar, wystarczył lekki wiatr, żeby zagrozić całej wiosce.

Zobacz

Wesele – Rózga

Mogła być symbolem płodności i dobrobytu oraz tego, że ślub został zawarty zgodnie z tradycją i obowiązującym zwyczajem.

Zobacz

Kołyska

Szczegółowość wykonania wzorów i ich symbolika mówią nam, że osoba w niej leżąca była kimś niezwykle ważnym i obdarzonym miłością.

Zobacz
Zobacz więcej