Treści oznaczone tagiem „zwyczaje”

Zawód: etnograf(ka)

Etnografia to nauka opisująca tradycyjną kulturę różnych ludów. Etnografowie gromadzą i badają jej artefakty, czyli przejawy materialne i niematerialne, takie jak: budynki,…

Zobacz trasę

Sądecki tygiel

Do II wojny światowej na terenach Sądecczyzny, podobnie jak w innych regionach Polski, mieszkali obok siebie ludzie o różnym pochodzeniu, kulturze, mówiący…

Zobacz trasę