Klasyczny, XIX-wieczny dwór otulony płaskim krajobrazem pól skupia jak w soczewce przełomowe wydarzenia z historii Polski XIX i XX wieku. Chłopska rabacja, powstanie styczniowe, młodopolski rozkwit artystyczny, tajemnicza misja Retingera… Wszystkie te wydarzenia odcisnęły piętno na historii dworu i losie jego mieszkańców. Każde kolejne pokolenie właścicieli wpisywało się też w klimat kulturalno-artystyczny swoich czasów. Także dokonujące się na przełomie wieków przemiany społeczne zostawiły swój ślad. Dwór wraz z parkiem, spichlerzem i drewnianą chatą wiejską tworzą w zarysie obraz wsi z przełomu XIX i XX wieku. Ciekawostką jest, że dwór i wioska były zawsze dziedziczone w linii żeńskiej — choć nazwiska się zmieniały, majątek wciąż pozostawał w rękach tej samej rodziny. Jędrzej Cierniak (pochodzący z pobliskiej wsi wybitny działacz oświatowy, organizator amatorskich teatrów ludowych) nazwał niegdyś Dołęgę „nadwiślańskim Soplicowem”. Określenie to nad wyraz trafnie obrazuje charakter i atmosferę tego domu.

Zapraszamy na tematyczną wycieczkę po Muzeum Dworu w Dołędze opracowaną w ramach projektu Skansenova. W wyprawie pomocna będzie mapa i aplikacja, którą można pobrać na stronie projektu.