Miejsca

Muzyka dla wszystkich! Kamienica Zerwikaptur

Król Stanisław August Poniatowski podczas swojego pobytu w Krakowie w 1787 roku odwiedził znanego krakowskiego miłośnika muzyki, Wacława Sierakowskiego, wawelskiego kanonika, a jednocześnie prefekta krakowskiej kapeli katedralnej.

Zobacz
Zobacz więcej