Miejsca

Synagoga Remu

Synagoga Remu stała się w latach powojennych inspiracją dla jednej z kompozycji rabina Szlomo Carlebacha, pieśniarza i kompozytora, którego melodie wyśpiewują podczas rodzinnych celebracji świątecznych Żydzi na całym świecie.

Zobacz

Synagoga Kupa

Perłą przedwojennego Krakowa był działający w tutejszej synagodze Kupa mistrz muzyki kantoralnej chazan Eliezer Goldberg. Dziś zapomniany, niegdyś uwielbiany przez krakowskich Żydów i ceniony w całej Galicji.

Zobacz

Synagoga Tempel

„Jeżeli mowa o Tempel, był tam duży profesjonalny chór. Dyrygował nim dr Lust. Był to chór mieszany, nie śpiewały w nim dzieci, co było jeszcze jedną przyczyną, dla której ortodoksi ekskomunikowali tę synagogę”.

Zobacz

Synagoga Izaaka

O fundatorze tej krakowskiej synagogi, Izaaku synu Jakuba, istnieje ciekawa legenda opowiadana niegdyś przez rabina Symchę Bunama z Przysuchy. Otóż Ajzyk ben Jekeles miał być ubogim kazimierskim Żydem, któremu...

Zobacz

Synagoga Wysoka

Do grona ostatnich kantorów synagogi Wysokiej należał Leopold Kalman Wohlfajler. Był nie tylko śpiewakiem, lecz także dyrygentem chóru w synagodze przy ulicy Szpitalnej i kolekcjonerem żydowskich pieśni ludowych.

Zobacz

Synagoga Stara

Modlitwie w synagodze przewodzi kantor. Religijni Żydzi oczekują od niego, że będzie nie tyle wybitnym śpiewakiem, co autorytetem moralnym godnym pełnienia powierzonego mu zadania...

Zobacz

Muzeum Historii Tarnowa i Regionu

Ogromną zaletą wystawy w kamienicach przy rynku jest jej multimedialność, atrakcyjne formy przekazu przygotowane z myślą o odbiorcach w bardzo różnym wieku oraz uwzględnienie wieloetnicznej i wielokulturowej przeszłości regionu.

Zobacz
Zobacz więcej