Miejsca

Rotunda

Dzisiaj możemy podziwiać pięknie odnowioną nekropolię, która jeszcze na początku XXI wieku ukrywała pośród drzew jedynie zarysy mogił i kikuty drewnianych gontyn.

Zobacz

Dolina Łopacińskiego

Las kryje pozostałości dawnego gospodarstwa, które powstało dzięki myśli człowieka wyprzedzającego swoje czasy.

Zobacz

Wysowa

W XVIII wieku ówczesny właściciel Wysowej przypisywał kąpielom w nich "czerstwość zdrowia", a kolejni właściciele uruchamiali łazienki mineralne i zlecali szczegółowe badania wód.

Zobacz

Góra Jawor

Obecnie jest to miejsce wielu pielgrzymek, a Łemkowie nazywają Górę Jawor „Świętą”.

Zobacz

Kamienica Pod Rakiem

Było to jedno z pierwszych miejsc, gdzie kobiety mogły się spotykać, wymieniać poglądami, skorzystać z biblioteki, wziąć udział w różnego rodzaju prelekcjach, seminariach, wykładach czy pogadankach.

Zobacz

Kamienica Pod Złotą Głową

W „Nowym Słowie” swoje teksty publikowały niemal wszystkie znaczące działaczki polskiego feminizmu pierwszej fali, w tym Kazimiera Bujwidowa.

Zobacz

Pałac Wielopolskich

Tutaj, w sali posiedzeń Rady Miejskiej, w dniach 20‒23 października 1905 roku odbyły się obrady I Zjazdu Kobiet Polskich.

Zobacz

Pałac Wodzickich

W 1896 roku, na drugim piętrze, zaczęło działać świeżo utworzone I Prywatne Gimnazjum Żeńskie.

Zobacz

Collegium Novum UJ

Wyższe wykształcenie było nieziszczonym marzeniem Kazimiery Bujwidowej, dlatego też włożyła wiele energii w walkę o dostęp do niego dla innych kobiet, także swoich czterech córek.

Zobacz
Zobacz więcej