Miejsca

Cmentarz Remu

Z tym dawnym cmentarzem i jego lokalizacją związana jest ciekawa legenda o duchach, rabusiach i nocnej zasadzce...

Zobacz

Cmentarz wojskowy w Krakowie

Do momentu stworzenia tej nekropolii Kraków nie posiadał osobnego cmentarza wojskowego. Powstał na terenie byłego placu ćwiczeń jednostek saperów armii austriackiej.

Zobacz

Cmentarz Prądnik Czerwony

Na cmentarzu Batowickim powstała niezwykle interesująca konstrukcja autorstwa architekta Romualda Loeglera – Brama do Miasta Zmarłych.

Zobacz

Matka Boska Łaskawa

Matka Boska Łaskawa trzyma w dłoniach połamane strzały, symbolizujące nagłą śmierć od morowego powietrza. Ów obraz krakowianie otoczyli szczególnym kultem, a w czasach konfederacji barskiej zrodziła się legenda, że...

Zobacz

Muzealna sala śmierci

Galeria ma osobną salę poświęconą śmierci, w której można podziwiać między innymi staropolskie portrety trumienne, a także bramę z dawnego cmentarza mariackiego, dekorowaną malarskim przedstawieniem Triumfu śmierci.

Zobacz

Latarnia umarłych

Były to światła ostrzegawcze, stawiane przy cmentarzach i szpitalach; miały one informować podróżnych o niebezpieczeństwie. W przypadku szpitala istniało ryzyko zarażenia się, cmentarze także bywały groźnymi miejscami...

Zobacz

Wokół dominikanów

Niegdyś oczywiście i przy tym kościele znajdował się cmentarz, zlikwidowany przez władze austriackie. Był to, jeśli można tak powiedzieć, „cmentarz pełen życia”...

Zobacz

Cmentarz mariacki

Od średniowiecza uważano, że szanowane pochówki powinny odbywać się w pobliżu kościołów, w centrach miast, zaś cmentarze poza murami miasta były najczęściej miejscami spoczynku przestępców, samobójców, ewentualnie ofiar zarazy.

Zobacz
Zobacz więcej