Miejsca

Uroczysko Kowadza

żołędziena gałęzi

Szczyt wzgórza i górną część południowych stoków zajmują murawy kserotermiczne (ciepłolubne) i to one są tu głównym przedmiotem ochrony. Murawy otacza las, w którym przeważają buki i graby. Jednak na skraju polany znajdziesz przede wszystkim dęby.

Zobacz

Uroczysko Wielkanoc

owoce trzmieliny na krzaku

Uroczysko Wielkanoc, podobnie jak Kowadza, również objęto ochroną w formie użytku ekologicznego. Niezwykła nazwa wzgórza wzięła się stąd, że kiedy w okresie Wielkanocy o świcie stanie się na środku dawnej wsi (obecnie na skrzyżowaniu trzech ulic: Bogucianki, Obrony Tyńca i Benedyktyńskiej), można podziwiać słońce wschodzące właśnie nad tym wzniesieniem.

Zobacz

Skołczanka

siedzący lis na tle skałek

Rezerwat obejmuje zarówno tereny porośnięte lasem, jak i ciepłolubnymi zaroślami i murawami kserotermicznymi, na których od wiosny do jesieni można obserwować wiele rzadkich gatunków motyli i błonkówek. 

Zobacz

Biurowiec Biprostal, Kraków

Na szczęście, na skutek nacisków społecznych, ocalała chluba Biprostalu, dziś wpisana do gminnej ewidencji zabytków miasta Krakowa. Spójrzmy w górę, na ścianę południową.

Zobacz

Zamek Tenczyn w Rudnie

Ostatnim punktem odkrywania okolic Tenczynka jest zamek Tenczyn w sąsiedniej miejscowości Rudno. Został wybudowany na najwyższym wzniesieniu Garbu Tenczyńskiego (403 m n.p.m.), na wygasłym wulkanie.

Zobacz

Staw Wroński w Tenczynku

Po drodze do zamku mijamy Staw Wroński, znajdujący się jeszcze w Tenczynku i zarazem na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Staw początkowo pełnił funkcję rekreacyjną dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

Zobacz