„Łemkowski Kermesz w Kunkowej”


Start: Piątek, 2014-10-31, 10:00

Koniec: Piątek, 2014-10-31, 00:00

Zjednoczenie Łemków zaprasza 31 października 2014 r. do Kunkowej,  do świetlicy wiejskiej (budynek dawnej szkoły podstawowej) na „Łemkowski Kermesz w Kunkowej”. O godz. 10. 00 rozpocznie się msza św. w cerkwi pod wezwaniem św. Łukasza, o 12.30 (do 17.00) część artystyczna.

„Łemkowski Kermesz” to wydarzeniami kulturalne organizowane w różnych miejscowościach zamieszkiwanych przez mniejszość łemkowską na terenie Polski. Charakter imprezy przyczynia się do zachowania, podtrzymywania i dalszego rozwoju tradycji i kultury Łemków. Nawiązuje ono do dawnych tradycji wzajemnego odwiedzania się, świętowania, przekazywania lokalnych obrzędów. Kermesz w Kunkowej zbiegnie się ze świętem patrona cerkwi, św. Łukasza. Idea Kermeszu bazuje na tradycji oraz obrzędowości ludowej, będąc jednocześnie wydarzeniem kulturalnym jednoczącym różne pokolenia, podczas wspólnego biesiadowania. Program artystyczny jest zróżnicowany pod względem repertuaru oraz formy przekazu. Przewidziany w nim został wykład Stefana Hładyka o historii oraz tradycji wsi i parafii Kunkowa, otwarcie wystawy starych fotografii oraz występy artystyczne: dziecięcego zespołu „Łemkiwskiij Perstenyk” z Gładyszowa, młodzieżowego chóru „Rosa” oraz koncert łemkowskiego zespołu „Studenka” z Kałusza na Ukrainie.

Adres: Kunkowa 27, 38-315 Kunkowa, Polska

WWW: www.lemkounion.republika.pl