Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa

Autor: archiwum MIK, Licencja: CC BY-SA

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa to propozycja zwiedzania Kalwarii Zebrzydowskiej śladami wybitnego artysty, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i jego żony Aneri.

Wojciech Weiss urodził się na emigracji w Rumunii w 1875 roku. Naukę rozpoczął we Lwowie, skąd przeniósł się do Krakowa. Do Akademii Sztuk Pięknych został przyjęty w 1882 r. na osobiste polecenie Jana Matejki. Kształcił się również w Paryżu, Florencji i Rzymie. Od 1907 r. był profesorem i rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, związanym z europejskim symbolizmem i ekspresjonizmem. Współtworzył polski koloryzm.

Poza Krakowem, w którym artysta mieszkał i pracował, niezwykle istotnym miejscem była dla niego Kalwaria Zebrzydowska. Tam, w domu otoczonym sadem, szukał odpoczynku od miejskiego hałasu i inspiracji: Z tęsknoty za wsią i czystą, nieskalaną naturą, w Kalwarii narodził się najbardziej prześwietlony słońcem okres twórczości Weissa, zwany „białym” (1905-1912). (…) W kalwaryjskim sadzie malował zbiory owoców, rodzinę gromadzącą się przy podwieczorku czy tez swoich leniwych rodziców odpoczywających w cieniu wyniosłej gruszy. Dużo malował również na polach kalwaryjskich, gdzie jako punkt wiążący kompozycję pojawiała się nieustannie sylwetka klasztoru. (…) Często wyruszał na plener malarski do samego sanktuarium i na kalwaryjskie dróżki, by malować już nie tylko pejzaż, ale i pielgrzymów modlących się przed stacjami Męki Pańskiej.
[fragm. przewodnika „Kalwaryjski Szlak Wojciecha Weissa”]
Kalwaryjski Szlak Wojciecha Weissa składa się z dwóch pętli:

 • Pętla A - zachęca do wyprawy śladami Wojciecha Weissa po kalwaryjskich dróżkach. Szlak spacerowy. Czas przejścia to ok. 90 min.
 • Pętla B prowadzi przez mniej znane zakątki Kalwarii Zebrzydowskiej i pobliskich Zebrzydowic. Szlak samochodowy.Czas zwiedzania - ok. 120 min.
Obiekty na szlaku:
 1. Kalwaria Zebrzydowska - Rynek
 2. Kalwaria Zebrzydowska - Cech Rzemiosł Różnych
 3. Kalwaria Zebrzydowska - dom W. Weissa
 4. Kalwaria Zebrzydowska - figura św. Floriana
 5. Kalwaria Zebrzydowska - stacja kolejowa
 6. Kalwaria Zebrzydowska - konwent oo. Bonifratrów
 7. Kalwaria Zebrzydowska - cmentarz parafialny
 8. Kalwaria Zebrzydowska - kościół pw. św. Michała Archanioła
 9. Kalwaria Zebrzydowska - Rynek
 10. Kalwaria Zebrzydowska - klasztor oo. Bernardynów
 11. Kalwaria Zebrzydowska - „Góra Ukrzyżowania”
 12. Kalwaria Zebrzydowska - „Ratusz Piłata”
 13. Kalwaria Zebrzydowska - „Most na Cedronie”
Przewodnik po szlaku można otrzymać w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (ul. Broniewskiego 3, Kalwaria Zebrzydowska)
Opracowanie: Kamila Kosmalska na podst. przewodnika „Kalwaryjski Szlak Wojciecha Weissa” oraz portalu culture.pl
Fot. Marcin Klag, archiwum MIK, CC BY SA