Zwykłe dane osobowe, czyli imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, zbieramy, by mogli Państwo wziąć zostać zidentyfikowani jako autorzy zaproponowanej trasy w ramach portalu Małopolska To Go. Dlatego powinni Państwo wiedzieć, że:
    Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28 lipca 1943 17C, 30-233. Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni on rolę Inspektora Danych Osobowych, w skrócie IOD. Można się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl
    Państwa dane będziemy przetwarzać do momentu usunięcia trasy lub zgłoszenia o chęci usunięcia danych z naszej bazy danych. Będą one także wykorzystywane w celach archiwizacji.
    Swoje dane mogą Państwo sprawdzać, poprawiać, zmieniać lub usuwać. W tym celu prosimy o kontakt z IOD. pełna informacja