Przestrzeń i czas to nasze fundamenty mentalne. Przestrzeń jest ważna. Przestrzeń ma też bogatą strukturę znaczeń.

Każdy wie czym jest przestrzeń osobista, zwłaszcza w chwili, gdy ktoś ją naruszy. Podobnie dobrze rozpoznawana jest różnica między przestrzenią publiczną a prywatną, zresztą w naszym kraju granice w przestrzeni są szczególnie wyraźnie akcentowane. Ale istnieje też przestrzeń publiczno-prywatna, tę możemy spotkać w nieoczywistych miejscach miasta, a niekiedy tylko w określonym czasie.