Pasmo Brzanki to ciąg wzniesień znajdujących się na obszarze Pogórza Ciężkowickiego, pomiędzy doliną rzeki Białej na zachodzie
a Wisłoki na wschodzie. Pasmo Brzanki ma charakter pasma górskiego, wysokość okolicznych wzniesień przekracza 500 m n.p.m. Za sprawą budowy geologicznej – odpornych na wietrzenie piaskowców – dominuje on nad pozostałym obszarem Pogórza Ciężkowickiego.

Na terenie Pasma Brzanki występuje kilka rodzajów form skałkowych w postaci ambon, baszt lub grzęd m.in. Ostry Kamień, Skała Borówka czy też Rysowany Kamień. Pokryte buczyną karpacką wzgórza Pasma Brzanki poprzecinane są głębokimi dolinami wartko płynących potoków. Nieocenionym walorem kulturowym jest drewniana architektura obiektów sakralnych. Proponowana wycieczka łączy ze sobą walory przyrodnicze i kulturowe okolicy.

*Broszurę z trasą wycieczki można pobrać w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1 A, 31-227 Kraków.