Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy* harmonijnie łączy ze sobą walory krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe oraz niejednokrotnie ciekawą historię. Obszar Parku leży na terenie Karpat Zewnętrznych zbudowanych z tzw. fliszu karpackiego – ułożonych naprzemianlegle skał osadowych, głównie łupków i piaskowców. Szczególną uwagę zwracają formy skalne rezerwatu przyrody „Skamieniałego Miasta”, „Diablich Skał” czy też pojedynczych ostańców np. Diablego Boiska oraz Wieprzka. Cennym elementem przyrody nieożywionej są także liczne źródła wód siarczkowych zlokalizowanych m.in. w Polichtach czy Woli Stróskiej. Duży udział zbiorowisk leśnych sprzyja bioróżnorodności. Spotkać tu można ok. 40 gatunków roślin chronionych m.in. kłokoczkę południową, a pobliskie lasy zamieszkiwane są m.in. przez chronione popielice.

Teren pomiędzy Dunajcem, a rzeką Białą był niejednokrotnie obszarem działań wojennych. Zachowało się tu wiele cmentarzy z okresu I i II wojny światowej. Na uwagę zasługuje również kultura i folklor regionu, które możemy podziwiać w Muzeum Etnograficznym ,,Grociarnia” w Jastrzębi.

*Broszurę z trasą wycieczki można pobrać w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1 A, 31-227 Kraków.