Treści oznaczone tagiem „granica”

Dolina Kluczwody

Dolina Kluczwody to jedna z tzw. Dolinek Podkrakowskich, z charakterystycznymi dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej cechami krajobrazu – wciętymi zboczami doliny, płynącym…

Zobacz trasę