Z pozoru budowa wzgórza Kajasówka położonego na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego nie wyróżnia się niczym szczególnym. Z geologicznego punktu widzenia stanowi jednak unikatowe zjawisko i cenny obiekt dla badań nad tektoniką i budową geologiczną Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wzgórze jest przykładem zrębu tektonicznego, czyli wypiętrzenia ograniczonego z dwóch stron uskokami tektonicznymi. Na przykładzie Kajasówki możemy przyjrzeć się procesom tektonicznym, które w wielkiej skali występują np. podczas tworzenia się niektórych łańcuchów górskich. Ze względu na ciekawą budowę wzgórza Kajasówka, a także porastające jego zbocza murawy naskalne oraz kserotermiczne, utworzono tu rezerwat przyrody o takiej samej nazwie.

 

Broszurę z trasą wycieczki można pobrać w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1 A, 31-227 Kraków.