Miejsca

Murawy naskalne

Na terenie Doliny Kluczwody spotkać możemy specyficzny rodzaj roślinności – murawy naskalne, które przystosowały się do życia na podłożu suchym, ubogim w wodę i związki organiczne.

Zobacz

Zamkowa Skała

Zamkowa Skała, zwana także Zamczyskiem, jest jednym z bardziej charakterystycznych elementów Doliny Kluczwody.

Zobacz

Granica zaborów

Przechodząc przez niewielką kładkę nad potokiem Kluczwoda, która zlokalizowana jest za parkingiem, warto na chwilę zatrzymać się ze względu na pewną ciekawostkę historyczną.

Zobacz

Źródło Jordan

Jedno z najpiękniejszych źródeł na terenie doliny Dłubni, o niezwykle przejrzystej wodzie.

Zobacz

Rzeka Dłubnia

Ma dosyć kręte koryto, szczególnie malownicze na odcinku między Wilczkowicami a Iwanowicami.

Zobacz

Młyn w Małyszycach

Jeden z wielu młynów, które niegdyś ciągnęły się wzdłuż Dłubni. Położony jest pomiędzy głównym korytem rzeki a prawobrzeżną młynówką.

Zobacz
Zobacz więcej