Borówna to niewielka miejscowość położona w gminie Lipnica Murowana. Niegdyś istniał tu majątek dworski, lecz nie zachowały się po nim praktycznie żadne pamiątki. Jedną z nielicznych pozostałości są fragmenty starodrzewia.

Atrakcyjność turystyczną Borównej w ostatnich latach podniosło utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej, nad którym opiekę sprawuje Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. W wyremontowanym budynku remizy powstała baza noclegowa z zapleczem gastronomicznym oraz świetlica wiejska. Na zagospodarowanym wokół terenie znajduje się zadaszone miejsce do grillowania. W ośrodku odbywają się warsztaty edukacyjne i artystyczne. Istnieje także możliwość wypożyczenia rowerów oraz zdobycia informacji o okolicznych szlakach turystycznych. Borówna, położona nieco na uboczu, posiada specyficzny, sielski klimat. Pola uprawne harmonijnie łączą się z obszarami leśnymi, a skromna jak dotąd zabudowa, nie przesłania walorów krajobrazowych okolicy. Wokół miejscowości wytyczona została ścieżka przyrodnicza. Proponowana, nieco skrócona wersja trasy jest dogodna szczególnie dla rodzin z dziećmi – umożliwia bowiem w pierwszej kolejności zobaczenie głównych atrakcji na szlaku i w razie konieczności powrót do punktu wyjścia tą samą trasą. Ścieżka oznakowana jest zielonym liściem klonu.

Zdjęcia: Teresa Ścisłowicz, Patrycja Łabuz-Walczak

Broszurę z trasą wycieczki można pobrać w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1 A, 31-227 Kraków.