Czy wiesz, że…  

… do wyprodukowania 1 kg miodu pszczoły muszą zebrać nektar z 1 000 000 kwiatów
? Pszczoła zbieraczka nektaru wykonuje 8-10 lotów dziennie, a każdy z nich trwa mniej więcej godzinę. Zawartość wola zbieraczki waży przeciętnie około 20-30 mg.

… pszczoły mają ciało składające się z 13 segmentów?
 3 segmenty tworzą tułów, a pozostałe 10 odwłok (przy czym widoczne jest tylko 7 u matki i robotnic, a 8 u trutni).

… latem pszczoły żyją około 5 tygodni, a jesienią około 6
8 miesięcy? Wszystko dlatego, że pszczoły urodzone wiosną pracują dużo intensywniej.

… Polska posiada 950 000 ha upraw roślin owadopylnych?
 Do ich zapylenia potrzeba 1,5 miliona rodzin pszczelich.

… w Polsce żyje około 455 gatunków pszczołowatych?
 Gospodarczo wykorzystywanych jest zaledwie kilka, między innymi: pszczoła modra, trzmiel ziemny czy murarka ogrodowa.

… oczy pszczoły są złożone z 4,5 tysiąca niezależnych oczek, a każde z nich to niezależny układ optyczny?
 Dzięki temu żaden ruch nie umknie ich uwadze.

… użądlenie człowieka lub stałocieplnego zwierzęcia kończy się dla pszczoły tragicznie?
 Żądło, umieszczone na końcu odwłoka, posiada „zadziory”, które w momencie użądlenia uniemożliwiają jego usunięcie. Urywa się więc cały aparat żądłowy, a pszczoła ginie.

… Królową Matkę zawsze otacza kłąb pszczeli?
 To skupisko pszczół robotnic, ciasno przylegających do siebie, chroniący królową przed zbytnią utratą ciepła.

… pszczoły rozmnażają się przez dzieworództwo?
 To znaczy, że nowe organizmy mogą rozwijać się z niezapłodnionego jaja. Królowa Matka składa do komórek pszczelich jaja zapłodnione, z których rozwijają się robotnice, a do komórek trutniowych – jaja niezapłodnione. Rozwiną się z nich trutnie.

… zapłodnione jaja składane są także do miseczek matecznikowych?
 „Wychowuje się” tam wyłącznie przyszłe matki, karmiąc je obficie najlepszym mleczkiem pszczelim – robotnice są nim karmione tylko przez pierwsze trzy dni, potem dostają mieszankę pyłku i miodu.

… niektóre pszczoły potrafią tańczyć?
 Informują w ten sposób swoją rodzinę o nowym źródle nektaru. Jeśli znajduje się ono blisko tańczą, zataczając koło, jeśli dalej (10-40 m) – po linii tworzącej półksiężyc. Jeszcze dalsze źródło pożytku sygnalizowane jest ósemkami. Krzywe i kąty są dodatkowymi informacjami o położeniu źródła pożytku w stosunku do słońca. Rodzaj podrygów informuje o skali trudności przedsięwzięcia.