Gdzie pojechać, co zobaczyć, kogo spytać o pszczoły?

Muzeum Pszczelarstwa im. Bogdana Szymusika – Stróże

To prywatne muzeum powstało w 2000 roku przy Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik”. Jego kolekcję stanowią przedmioty przywiezione przez właścicieli muzeum z licznych podróży po kraju i świecie, eksponaty zakupione od krakowskiego zbieracza i pszczelarza – Bogdana Szymusika (zbiory te były gromadzone przez 50 lat, zostały skatalogowane przez pracowników Muzeum Etnograficznego w Krakowie).

W muzeum w Stróżach można obejrzeć ponad 100 uli. Między innymi ul kłodowy (stojak dla pięciu rodzin pszczelich), ul snozowy (oba pochodzą z 1822 roku), a także pierwszy na świecie ul ramowy, zwany od nazwiska konstruktora „ulem Hubnera”, ule figuralne i afrykańskie. Znajdziemy tu również kolekcję akcesoriów pszczelarskich: miodarkę Hruški (pierwszą na świecie na jeden plaster), podkurzacze, leziwa, stare miodarki oraz zabytkowe klateczki do hodowli matek pszczelich. W jednej z chat wystawienniczych stworzono, we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury, interaktywną wystawę „Sekrety ula”. Po muzeum oprowadza przewodnik. Każdy zwiedzający – czy to gość indywidualny czy zorganizowana wycieczka – odnajdzie też coś interesującego dla siebie w ofercie warsztatów i prezentacji przygotowanych przez muzeum.

Muzeum Pszczelarstwa im. Bogdana Szymusika w Stróżach
Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Anna i Janusz Kasztelewicz
33-331 Stróże 235
tel.: 18 414 05 79
adres e-mail: muzeum@bartnik.pl

Pasieka Barć – Kamianna

W skansenie w Kamiannej znajdziemy nie tylko zabytkowe barcie, czyli kłody z wydrążonymi wewnątrz pnia komorami, ale także prześledzimy historię jednego z najstarszych rzemiosł w Polsce – bartnictwa. W tutejszych zbiorach znajduje się około 40 różnego rodzaju uli: od starych uli typu „słowiany”, przez słomiane i korpusowe, aż do nowoczesnych plastikowych. Ale uwaga! Część uli z kolekcji jest zasiedlona przez pszczele rodziny. Obejrzeć tu też można stare, nieużywane już od dawna sprzęty pszczelarskie: miodarki, wialnie do pyłku kwiatowego, dłuta pasieczne. Można również zajrzeć do wnętrza gniazda pszczelego. Skansen jest czynny cały rok.

Pasieka „BARĆ” im. ks. dra Henryka Ostacha Emilia i Jacek Nowak
Kamianna 17, 33-336 Łabowa
tel.: 18 474 16 32
adres e-mail: barc@kamianna.pl

Orawski Park Etnograficzny – Zubrzyca Górna 

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej został otwarty w 1955 roku i jest najstarszym muzeum typu skansenowskiego w powojennej Polsce. W pobliżu ogrodów najcenniejszego zabytku muzeum – Dworu Moniaków – znajdziemy pasiekę złożoną z 11 zabytkowych, XIX-wiecznych uli typu kłodkowo-stojakowego, charakterystycznych dla Górnej Orawy. Pnie uli oznakowane są regionalnymi zdobieniami w formie czterolistnej koniczyny, arkadki czy tzw. krzyżyka niespodzianego. Skansen ma szeroką ofertę zajęć edukacyjnych dla dzieci.

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
34-484 Zubrzyca Górna
tel.: 18 28 527 09
adres e-mail: biuro@orawa.eu

Apilandia – Interaktywne Muzeum Pszczelarstwa

Apilandia to nowoczesna wystawa multimedialna Apilandia wprowadzająca w technologię pszczelarską i opowiadająca o życiu pszczół. Interaktywne muzeum zaprasza na ekspozycję i zajęcia warsztatowe łączące edukację z zabawą.

Klecza Dolna 148
34-124 Klecza Górna, Polska
kontakt@apilandia.pl