W tym niewielkim miasteczku, między klasztorem a pięknym, ocienionym dębami rynkiem, znajduje się niezwykłe miejsce. Jest to Muzeum Pożarnictwa. Założył je w 1953 r. późniejszy jego długoletni kustosz, Zbigniew Gęsikowski. Od pół wieku prowadzą je i utrzymują społecznie pracujący członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zgromadzono w nim prawie 25 000 eksponatów archiwalnych i ponad 300 technicznych, sięgających XIX wieku. Zbiory te powstały przy współpracy wielu ochotniczych straży pożarnych nie tylko z terenu Małopolski: z Chrzanowa, Trzebini, Grójca, Rudni, Zalesia, Muszyny, Jordanowa, Tarnowa, ale także z odległego Poznania i Lwowa.

Muzeum Pożarnictwa w Alwerni jest najstarszym tego typu muzeum w Polsce. Powstało, istnieje i rozwija się dzięki grupie pasjonatów, którzy gromadzą i konserwują unikalne zabytki związane z pożarnictwem.

Prezentowana jest w nim ponadstuletnia historia straży pożarnych, głównie z terenu Małopolski i Podkarpacia. Zbiory są wyeksponowane w dużej wiacie oraz kilku pomieszczeniach remizy strażackiej. Można tutaj zobaczyć austriackie i pruskie wozy konne z sikawkami z początku XX wieku, angielskie motopompy, samochody strażackie z lat 40. i 50. XX wieku. Ozdobą kolekcji jest mercedes z 1912 roku oraz fiat z 1936 roku, a za konserwację strażackiego mercedesa z 1926 roku strażacy zostali odznaczeni w 1999 roku „Sybillą” – nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oprócz kolekcji wozów konnych i samochodów pożarniczych w Muzeum można obejrzeć zbiór medali i odznaczeń, pamiątkowych plakietek i fotografii, a także związane tematycznie z działalnością straży pożarnej zbiory filumenistyczne i filatelistyczne oraz liczne dokumenty i publikacje. Zgromadzono też gaśnice, toporki i hełmy oraz sztandary z przełomu XIX i XX wieku.