Szlak wokół Tatr – otwarcie ścieżki rowerowej


Start: Piątek, 2015-09-25, 18:00

Koniec: Niedziela, 2015-09-27, 20:00

Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu zaprasza na weekend z historią. Przez trzy dni w trzech różnych miejscowościach powiatu: Nowym Targu, Szczawnicy i Czarnym Dunajcu odbędą się spotkania przybliżające i popularyzujące historię, kulturę i tradycję regionu. 25 września 2015 r. o godz. 18.00 organizatorzy zapraszają na otwarty wykład naukowy dra Macieja Baraniak (AWF, Kraków) pt. „Rozwój sportu hippicznego na Podhalu do 1939 roku”, który odbędzie się w gmachu Bursy Gimnazjalnej przy ul. Nadwodniej 5 w Nowym Targu.

 26 września 2015 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Szczawnicy, które w bieżącym roku organizowane są pod hasłem „Utracone Dziedzictwo”, wspólnie z Galerią Krzywa Jabłonka zorganizowany zostanie cykl wydarzeń kulturalnych zatytułowanych „Utracone dziedzictwo … Karpaty pełne czarów”. 27 wrześnie 2015 r. w Czarnym Dunajcu odbędzie się uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej będącej częścią historyczno – kulturowo – przyrodniczego szlaku rowerowego wokół Tatr.

Więcej informacji:  http://www.szlakwokoltatr.eu.


Adres: Czarny Dunajec, Polska

WWW: http://www.szlakwokoltatr.eu/