Wszystkie drogi prowadzą do Żdyni


Start: Piątek, 2014-07-18, 00:00

Koniec: Niedziela, 2014-07-20, 00:00

W tym roku po raz 32 zapłonie symboliczny ogień Łemkowskiej Watry. Trzydniowe święto kultury łemkowskiej to połączenie kultury tradycyjnej i współczesnej:

Watra jest imprezą kulturalną o wymiarze transgranicznym, ma charakter kulturotwórczy, edukacyjny oraz integrujący Łemków rozsianych po całym świecie. Wyróżnikiem jej jest bez wątpienia kontakt z żywą kulturą łemkowską oraz możliwość spotkania się, czasem po latach... Postaramy się spełnić Wasze muzyczne oczekiwania, tak by nogi od tańca bolały Was co najmniej tydzień!

Wystąpią m.in.: "Los Colorados" z Tarnopola, "The Vyo" z Kijowa, "Nadija" z Leszna Górnego, "Lemko-Tower" ze Strzelec Krajeńskich, "308" z Użhoroda, "Słowiany" z Krakowa.

ЗАПРАШАМЕ / ZAPRASZAMY

Adres: Zdynia, Polska

WWW: www.watrazdynia.pl

Email: [email protected]

Telefon: 18 35 32 906