Gospodarstwo ekologiczne Crazy Farm Jan Czaja


Kilkuhektarowe gospodarstwo ekologiczne, właściciel wspólnie z grupa zapaleńcow zbudowal w Rzuchowej Gospodarstwo specjalizując się w hodowli bydła mecznego rasy poskiej czerwono-białej nizinnej, która to rasa została objęta programem ochrony zasobów genetycznych. W gospodarstwie jest 10 sztuk bydła. Ogólna powierzchnia gospodarstwa to 30 ha, około 16 zlokalizowane jest na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego. W części parkowej znajdują się trzy stawy, w których hodowane są ryby. Centrum Produktu Lokalnego, w którym możliwa będzie produkcja i sptrzedaż przetworów owocowo-warzywnych z surowców lokalnych.

TU MOŻESZ KUPIĆ:  rożne rodzaje miodu i produkty pszczelarskie
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU PRODUKTÓW: gospodarstwo, imprezy lokalne w ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska
ADRES: Laskowa 438, 34-602 Laskowa
WIĘCEJ NA: 
http://www.produktlokalny.pl

Telefon: 608 42 46 60