Gospodarstwo Pasieczne Beskidzka Barć Iwona i Przemysław Satoła


Gospodarstwo pasieczne BESKIDZKA BARĆ obecnie liczy 250 rodzin pszczelich rozmieszczonych w ośmiu pasiekach na terenie Pogórza Wielickiego, Wiśnickiego i Beskidu Wyspowego. Głównym produktem pozyskiwanym w pasiece są miody odmianowe: wielokwiatowy, mniszkowy rzepakowy, akacjowy, lipowy, gryczany, nektarowo-spadziowy i spadziowy ze spadzi jodłowej, jak również pyłek kwiatowy i propolis.

TU MOŻESZ KUPIĆ:  miody
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU PRODUKTÓW: gospodarstwo, Targ Pietruszkowy, imprezy lokalne w ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska
ADRES: Tarnawa 140, 32-741 Tarnawa
WIĘCEJ NA: 
http://www.beskidzkabarc.pl/

Telefon: 014 613 55 35