Modernistyczne „Spaceruj poWoli!”

Modernistyczne „Spaceruj poWoli!”

Autor: Marta Karpińska, Licencja: CC BY-SA

Ikoną Woli Justowskiej jest renesansowa Willa Decjusza, mniej znane jest nowoczesne i współczesne dziedzictwo architektoniczne dzielnicy. Podczas spaceru dr Michał Wiśniewski postara się o nich opowiedzieć. 

Sto lat temu władze miejskie Krakowa wykupiły rozległy terenu Lasku Wolskiego. Ta decyzja doprowadziła do rozwoju po zachodniej stronie miasta rozległego kompleksu rekreacyjnego łączącego funkcje kulturowe, edukacyjne i symboliczne. W okresie międzywojennym, w po-bliżu wzniesionego w latach 30. XX wieku Kopca Piłsudskiego oraz powstającego w tym czasie ogrodu zoologicznego, zaczęto budować pierwsze wille i domy jednorodzinne. W ten sposób Wola Justowska przekształciła się atrakcyjną podmiejską dzielnicę powiązaną z rozległymi terenami zielonymi. Zabudowa jednorodzinna zdominowała rozwój tej części miasta także w okresie PRL i po 1989 roku. 

Współcześnie Wola Justowska stanowi różnorodną mozaikę budynków willowych. Na przykła-dzie wielu z nich możemy odtworzyć modernistyczne i współczesne tendencje w architektu-rze Krakowa. Sama dzielnica stanowi obecnie wyraziste odbicie wielu problemów urbani-stycznych, z jakimi borykają się polskie miasta. 

Poprowadzony przez dr Michała Wiśniewskiego z Instytutu Architektury spacer po Woli Ju-stowskiej pozwoli zapoznać się nie tylko z najciekawszymi budynkami powstałymi w tej części Krakowa w XX i XXI wieku. Wędrując po tej krakowskiej dzielnicy, chcemy także zaprosić do dyskusji o ważnych problemach urbanistycznych polskich miast, takich jak chaos przestrzenny czy gentryfikacja...


Miejsce zbiórki: punkt informacji MIK
Kiedy: 19 czerwca 2016 r., godz.: 15.00, na miejscu zbiórki prosimy stawić się 15 minut wcześniej
Czas trwania: około 2 godziny
Rejestracja: nie obowiązuje

Fot. Z. Put, GFDL, Wikipedia