Archeologiczne „Spaceruj poWoli!”

Archeologiczne „Spaceruj poWoli!”

Autor: Jacek Górski, Licencja: CC BY-SA

Zapraszamy na archeologiczny spacer śladem łowców mamutów i neandertalczyków. Podczas spaceru prowadzonego przez dr. Jacka Górskiego przeniesiemy się w czasy, kiedy lato trwało 2 miesiące, a temperatura nie przekraczała 10 stopni.

Historia Woli Justowskiej jest bardzo krótka. Liczy zaledwie kilkaset lat. Teren dawnej, podkrakowskiej wsi nie obfituje również w znaleziska archeologiczne. Podczas tzw. badań powierzchniowych archeolodzy natrafili zaledwie na kilka stanowisk z czasów średnioiecza. Może dlatego, że teren jest w dużej mierze zalesiony lub zabudowany i niewiele jest miejsca do obserwacji. Najstarsze stanowiska, zlokalizowane w rejonie Willi Decjusza, datowano na XI w. Jednak mamy o wiele starsze znaleziska – są to pojedyncze wyroby krzemienne, które mogą liczyć nawet 8-9 tys. lat.

Liczniejsze znaleziska, niekiedy bardzo ważne dla polskiej archeologii, pochodzą z okolicy – ze Zwierzyńca i Olszanicy. Proponujemy spacer w okolice Kopca Kościuszki. Eksponowany teren u ujścia Rudawy do Wisły cieszył się zainteresowaniem społeczności pradziejowych. Najmłodsze ślady są związane z okresem wczesnego średniowiecza, w tym przypuszczalnie skarb pięciu żelaznych toporów. Są tu również osiedla związane z historycznie poświadczonym rozwojem Zwierzyńca. W trakcie badań archeologicznych natrafiono też na ślady osadnictwa z okresu rzymskiego sprzed ok. 2000 lat. Na ostańcach skalnych w rejonie dzisiejszego klasztoru osiedlili się też ludzie epoki brązu, w czasach tzw. kultury łużyckiej (twórcy Biskupina). W międzyrzeczu Rudawy i Wisły ślady pozostawiły też społeczności neolityczne. Są wśród nich ułamki naczyń typowe dla pierwszych społeczności rolniczych na naszych ziemiach, liczące ok. 7000 lat.

Jednak największe okrycia są związane z plejstocenem (okresem lodowcowym). Wtedy to na omawianym terenie (m.in. w rejonie dzisiejszej ulicy Vlastimila Hofmana)  istniały obozowiska łowców mamutów. Ludzie z gatunku Homo sapiens polowali na największe ssaki jakie kiedykolwiek chodziły po ziemi. Mieszkali tu ponad 20 tys. lat temu. Podczas spaceru przeniesiemy się w czasy, kiedy lato trwało 2 miesiące a temperatura nie przekraczała 10 stopni. Przy ul. Hofmana, na głębokości ponad 5 m archeolodzy, prowadzący badania od okresu przedwojennego do dziś, natrafiają na relikty obozowisk i kości wielu zabitych mamutów. Trudno sobie wyobrazić, ale znamy jeszcze starsze ślady obecności. Pozostawił je człowiek neandertalski – nasz poprzednik na kontynencie europejskim.


Miejsce zbiórki: punkt informacji MIK
Kiedy: 19 czerwca 2016 r., godz.: 14.00, na miejscu zbiórki prosimy stawić się 15 minut wcześniej
Czas trwania: około 2 godziny

Fot. Mateusz Giełczyński, CC BY SA 4.0, Wikipedia