Na polsko-słowackim pograniczu

Na polsko-słowackim pograniczu

Autor: Karolina Fidyk,

Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego to transgraniczny projekt promujący zabytki Sądecczyzny i Kraju Preszowskiego. Oznaczony tablicami szlak prezentuje architekturę sakralną i świecką, muzea i atrakcje turystyczne obu regionów.

Główny cel projektu to dotarcie z atrakcyjną w formie informacją o najciekawszych zabytkach architektonicznych i przyrodniczych pogranicza do jak najliczniejszej grupy odbiorców. Realizacja projektu służy przede wszystkim popularyzacji potencjału kulturowego obszaru pogranicza polsko – słowackiego. Projekt zakłada ścisłą współpracę partnerów, więc jego dodatkowym celem jest pogłębienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację, co przyczyni się do lepszego poznania wspólnoty kulturowej terenów przygranicznych objętych działaniami. (Cytat za: oficjalną stroną projektu)

Na szlaku jest 40 obiektów po stronie polskiej i 40 zabytków zlokalizowanych na terenie Słowacji. Polska część szlaku podzielona jest na 4 trasy, na których znajdują się m.in.:

Trasa: PÓŁNOC

Marcinkowice – cmentarz wojenny nr 352
Just – kościół pw. Najświętszej Marii Panny
Tęgoborze – dwór
Wytrzyszczka – zamek Tropsztyn

Trasa: ZACHÓD

Nowy Sącz – ruiny zamku
Nowy Sącz – skansen, dwór
Podegrodzie – kościół pw. św. Jakuba
Czarny Potok – kościół pw. św. Marcina
Gołkowice – zabytkowy zespół domów

Trasa: WSCHÓD

Ptaszkowa – kościół pw. Wszystkich Świętych
Grybów – zabytkowy zespół kamienic
Stróże – skansen pszczelarski

Trasa: POŁUDNIE

Stary Sącz – klasztor ss. Klarysek,
Rytro – ruiny zamku
Szczawnik – cerkiew pw. św. Dymitra
Muszyna – ruiny zamku
Krynica-Zdrój – Stary Dom Zdrojowy
Nawojowa – pałac Stadnickich

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj: http://bit.ly/1Vz1bo3
Trasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 32929
Źródło: Szlaki Małopolski