Dni Dziedzictwa: rzeźby na bulwarach wiślanych

Dni Dziedzictwa: rzeźby na bulwarach wiślanych

Autor: archiwum MIK, Licencja: CC BY-SA

 Inspiracją dla artysty była jego osobista interpretacja kulturowego dziedzictwa rzeki Wisły, które zostanie zaprezentowane podczas XVIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Wszystko płynie”. Przestrzenne formy to synteza zdarzeń, faktów historycznych i mitów. 

„Krokodyl” – bulwar Rodła  

Odniesienie do miejsca znanego tylko pasjonatom historii Krakowa, do plaży położonej u stóp klasztoru Sióstr Norbertanek. Plaża ta, żartobliwie nazywana Krokodylem, w okresie dwudziestolecia międzywojennego tętniła życiem. Na skutek regulacji brzegów Wisły i Rudawy oraz katastrofalnego zanieczyszczenia Wisły, miejsce to całkowicie zniknęło z mapy rekreacyjnych zakątków miejskich.

„Stworzenia wodno-lądowe” – bulwar Poleski

Inspirowane formami biologicznymi oraz mitami o tajemniczych mieszkańcach wodnych głębin. Swoim bytem łączą wodę z lądem. Raz są kłodami drzew utoczonych przez nurt na kształt wrzecion, raz tajemniczymi, rybopodobnymi stworzeniami. Swoimi formami nawiązują do koi nobori, czyli japońskich flag w kształcie karpi, wystawianych przez Japończyków w maju podczas święta dzieci. Według legendy karpie te na skutek swojego uporu i samozaparcia miały płynąć wbrew nurtowi rzeki, zaś w nagrodę za włożony trud – stawać się smokami.

 
„Szkuta” – bulwar Wołyński

Nawiązuje do bogatych i często mało znanych tradycji wiślanej żeglugi
W dawnej Polsce flis, czyli rzeczny spław surowców i towarów, stanowił jedną z najważniejszych form transportu. Najczęściej spławiano zboże, sól, ale też i drewno. Do takiego transportu poza szkutami służyły także inne jednostki – komięgi, galary, tratwy. W samym Krakowie flisaków nazywano powszechnie włóczkami, skupiali się oni w bractwo. Kształt instalacji odnosi się również do rybołówstwa, które w dawnych wiekach kwitło też na Wiśle.


Wszystkie prace zostały wykonane z drewna i jego pochodnych. Powstałe na styku kultury i natury prace promują ochronę środowiska naturalnego i propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych. 
Cykl drewnianych instalacji będzie można oglądać od 13 do 31 maja 2016 r.

Biogram artysty

Waldemar Rudyk urodził się w 1960 roku w Szczekocinach (woj. śląskie). Ukończył Instytut Wychowania Plastycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dyplom z malarstwa uzyskał w 1985 roku w pracowni Zenona Moskwy. W ramach swojej działalności artystycznej zajmuje się rysunkiem, malarstwem, obiektami przestrzennymi, książką artystyczną, instalacjami oraz działaniami w przestrzeniach publicznych. Pracował jako projektant w Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego „Chełmek”, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmku oraz asystent w Instytucie Sztuki Filii UŚ w Cieszynie.

Od 1994 roku jako kierownik związany był z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Chełmku. Po przekształceniu tej instytucji w Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w 1996 roku objął funkcję dyrektora, którą sprawuje do dziś.

Wybrana działalność artystyczna Waldemara Rudyka

• Autor 19 krajowych i zagranicznych wystaw indywidualnych, m.in. w Galerii Cieszyńskiego Centrum Kultury, w galerii Pro Arte i Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, w Kysucké Galérii Čadca na Słowacji, w Instytucie Polskim w Bratysławie czy w galerii Otwarta Pracownia w Krakowie.

• Autor ponad 200 krajowych i zagranicznych wystaw zbiorowych, m.in. w Pracowni Działań Twórczych w Bytomiu, w Klubie Medyka w Warszawie, w Galerii BWA w Bielsku-Białej, w Považské Galérii Umenia w Žilinie na Słowacji, w Centrum Kultury w Oświęcimiu, w Galerii BWA w Rzeszowie, w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach, w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu, w galerii Forum w Sankt Petersburgu w Rosji, w galerii Zapiecek w Warszawie, w Ośrodku Kultury w Brzeszczach, w galerii Szyb Wilson w Katowicach, w Schloss Dachau w Niemczech, na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w Landhaus w Grazu w Austrii, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, w Konsulacie Generalnym Niemiec w Krakowie czy w galerii Epicentrum MOKSiR w Chełmku.

• Autor i uczestnik wielu akcji plastycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, m.in. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Etnicznej i Eksperymentalnej w Nowym Sączu, podczas warsztatów interdyscyplinarnych w Boguszy i warsztatów artystycznych dla młodzieży niesłyszącej w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, w ramach projektów Klubu Ekologicznego Gaja zrealizowanych z dziećmi z Niepublicznego Przedszkola „Iskierka” w Krakowie oraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu.

Fot. Sebastian Woźniak, CC BY SA NC ND